Уважаеми родители, ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Скутаре, ще кандидатства за втора поредна година по НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“. Родителите могат да подадат заявление запрочети повече