Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

От декември 2019 г., в училището ни стартира изпълнението на дейност 6 към проект -BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на този проект е да се повиши дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, като за целта се сформират клубове по интереси по ключови дигитални умения.

В ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Скутаре за учебната 2019/2020 г. е сформиран един клуб по интереси, с наименование „Магията на компютрите“, с ученици от III-ти и IV-ти клас – ръководител г-жа Мария Илиева. Клубът продължава своята дейност и през учебната 2020/2021 г.

За учебната 2020/2021 г. е сформиран нов клуб по интереси, с наименование „Компютърен свят“, с ученици от III клас – ръководител г-жа Петя Стойнова.

Линк към електронната платформа: https://oud.mon.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *