Ние сме Ученически съвет при ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с. СКУТАРЕ Амбициозни и трудолюбиви, ние учениците на ОУ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ с. СКУТАРЕ , активно участваме в дейноститепрочети повече