През месец март 2023 г. нашите ученици участваха в Областния етап на ученическите игри V-VII клас. Училището взе участие, в състезанието по хандбал, с 2 отбора (момичета и момчета). Ученицитепрочети повече