От учебната 2018/2019 г. училището ни работи по нов проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерствопрочети повече