Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.Чрез заниманията попрочети повече

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.Чрез заниманията попрочети повече

През месец юни 2021г. в заниманията по интереси се проведе и втората публична изява на учениците от I „а“ клас, с ръководител г-жа Петя Стойнова. Учениците отново бяха разделени, тозипрочети повече

През месец май, в заниманията по интереси на V клас, учениците, заедно с ръководител г-жа Гита Чолакова, представиха своите табла на тема „Пиктограма“ и „Хистограма“, показвайки отлични познания в областтапрочети повече