Петър Славков ДиректорВасилка ТодороваЗаместник-директор АСДПетя Стойнова Начален учител – 1 „а“ клас Силвия Тодорова Начален учител – 1 „б“ клас Мария Йорданова Начален учител – 2 клас Йорданка Илиева  Началенпрочети повече

ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Скутаре, ул. „Кирил и Методий“ № 25, e-mail: info-1601701@edu.mon.bg Тел. директор: 0884 488 966 тел. Заместник-директор АСД : 0893676910 Тел. канцелария 0879 294 002