ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Скутаре, ул. „Кирил и Методий“ № 25, e-mail: info-1601701@edu.mon.bg Тел. директор: 0884 488 966 тел. Заместник-директор АСД : 0893676910 Тел. канцелария 0879 294 002