На 07.06.2023г. от 14:30ч. се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Спазване на изискванията, посочени в правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на VIIпрочети повече

На 18.05.2023г. от 14:30ч. като част от плана за вътрешно-училищната квалификационна дейност за учебната 2022/2023 г., г-жа Йорданова проведе открит урок, с учениците от 4-ти клас, на тема “Употреба ипрочети повече

На 16.05.2023 г. се проведе интердисциплинарен урок като част от вътрешноинституционалната квалификация на тема „Национални символи на България“, с ръководител г-жа Мария Илиева. Урокът се проведе в класната стая напрочети повече

На 20 април 2023 г. се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Земята – наш дом и наша отговорност“, с ръководител г-жа Мариана Игнатова. Урокът се проведе в класната стая напрочети повече

На 21.03.2023г. се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Приемственост между учениците от начален и прогимназиален етап- открит урок на тема“ Тракийските гробници и съкровища“, с ръководител г-жа Даниела Делева. Участиепрочети повече

На 09.03.2023 г., като част от плана за вътрешно-училищната квалификационна дейност за учебната 2022/2023 г., г-жа Григорова проведе открит урок, с учениците от 5-ти клас, на тема “Съвместна употреба напрочети повече

През месец ноември,като част от плана за вътрешно-училищната квалификационна дейност за учебната 2022/2023 г., г-н Лъчезар Йосифов проведе открит урок с учениците от 4-ти клас, на тема “ Футбол –прочети повече