Дата Данни за дарителя Вид на дарението Количество На стойност Воля на дарителя 29.08.2018 „Зюдволе груп Италия“ АД – Клон Булсафил 1.Компютърни системи2. Монитори 7 7 2373,00лв. 805,00 лв. запрочети повече