Групи Занимания по интереси за учебната 2023/2024 г.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

За учебната 2023/2024 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ има сформирани общо 5 /пет/ групи за „Занимания по интереси“.

1. Група „Магията на математиката“, с ученици от IV „а“ IV „б“ клас, ръководител г-жа Петя Стойнова. Тематична подобласт: Приложна математика. Описание на групата: Решаване на занимателни игри, свързани с бита на хората. Работа с математически забавни игри.

3. Група „Веселата математика“, с ученици от II „а“ и II „б“ клас – ръководител г-жа Теодора Дойкова. Направление: Математика. Тематична подобласт: Приложна математика. Описание на групата: Решаване на нестандартни математически задачи. Работа с математически забавни игри.

4. Театрално студио „Мечтатели“ с ученици от II до VI клас – ръководител г-жа Ваня Палийска. Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Описание на групата:  Засилване на интереса на учениците към театралното изкуство и разкриване на увлекателната му страна; Стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност; Развитие на сценичното поведение и адекватни реакции в различни ситуации; Да се развие усет към красивото в изкуството и адекватна реакция при изпълнение на зададената роля. Формиране на траен интерес към изкуството и в частност на театралното; Усвояване на умения за превъплъщаване в дадената роля и представянето й по достъпен и забавен начин; Осъзнаване на мястото и значението на театралното изкуство в света около нас; формиране на умения за възприемане и представяне на образите, естетическо възприятие, съобразителност, находчивост, концентрация.

5. Клуб „Сръчковци“, с ученици от III клас – ръководител г-жа Мария Илиева. Тематична област: Технологии. Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет. Описание на групата: Запознаване с различни техники и тяхното приложение; Развитие на творческия потенциалния и умения; Усъвършенстване на фината моторика /изрязване, лепене, апликиране/, прецизността и търпението на учените; Изработване на изделия, свързани с подготовката на разнообразни празници и обичаи; Обогатяване на уменията на учениците за работа в екип.

6. Клуб „Пъстра работилничка“, с ученици от II „а“ и II „б“ клас – ръководител г-жа Мариана Игнатова. Тематична област: Технологии, Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет Описание на групата: Ориентиране към позитивно отношение към техниката и технологиите и разкриването на техните възможности за развитието на обществото и опазването на околната среда. Създаване на модели и макети с оглед усвояване на знания и формиране на умения, натрупване на индивидуален практически опит за решаване на конструктивни задачи. Проектиране, моделиране, конструиране на модели с учебна стойност. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *