НП „Заедно в изкуствата и спорта“

През 2023 г. нашето училище кандидатства и бе одобрено за участие по Национала програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

От учебната 2023/2024 г. стартирахме дейности и бяха сформирани групи и отбори, както следва:

По модул 1 „Изкуства“ е сформирана група за занимания в направление музикално изкуство, категория Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен – възрастова група I-IV клас.

По модул 2 „Спорт“ са сформирани два отбора в сферата на колективните спортове, а именно:

  1. Отбор по мини хандбал – смесени отбори, възрастова група I-IV клас.

2. Отбор по хандбал – смесени отбори, възрастова група V-VII клас.

Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието им в колективни спортове и изкуства, да засили интереса на учениците за участие в колективни спортове и изкуства; да насърчи работата в екип; да подпомогне изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол у учениците; да повиши музикалната, култура на подрастващите и да насърчи съхраняването и утвърждаването на културните ценности; да развива спортните способности на учениците и да изгражда умения за здравословен начин на живот. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *