Квалификация за НВО 7 клас 2022/2023г.

На 07.06.2023г. от 14:30ч. се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Спазване на изискванията, посочени в правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на VII клас през учебната 2022/2023, утвърдени със Заповед №РД09-5972/23.12.2023г.“, с ръководител Петър Славков, който съвместно с г-жа Василка Тодорова, заместник-директор, разясни стриктното спазване на правилата. Г-н Петър Славков проведе и отделно обучение на членовете на УКОПНВО, г-жа Василка Тодорова г-ца Благовеста Чулевска.

Тема на обучение: „Спазване на изискванията, посочени в правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на VII клас през учебната 2022/2023, утвърдени със Заповед №РД09-5972/23.12.2023г.“  Място на провеждане: ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Скутаре, кабинет по биология. Участвали в обучението:  – педагогически специалисти: 16 – непедагогически специалисти: 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *