Интердисциплинарен урок „Национални символи на България“, вътрешноинституционална квалификация

На 16.05.2023 г. се проведе интердисциплинарен урок като част от вътрешноинституционалната квалификация на тема „Национални символи на България“, с ръководител г-жа Мария Илиева. Урокът се проведе в класната стая на II клас.

За емоционална нагласа в хода на урока, учениците запяха песента „Родина“ (Високи сини планини). Учениците предварително бяха разделени на 3-ри екипа. Първият екип разказа за българското знаме, значението на цветовете му и местата, на които се поставя. Вторият екип разказа за герба на Република България и значението му. А третият екип – за националния химн. Учениците решаваха математически задачи на дъската, като след тяхното решение се откриваха части от пъзел (герба на Република България). За финал на урока г-жа Илиева постави задача на екипите да изработят книжки с националните символи на България. Учениците оцветяваха, изрязваха, лепяха и приписваха текста на химна на България, след което с голям интерес и ентусиазъм оформиха книжките.

Целта на урока бе да се развият понятията символи на родината. Да се разширят знанията за националните символи. Да се развие самосъзнанието за принадлежност към родината. Да се възпитава любов към родината и гражданската отговорност.

Гости на открития урок бяха директорът, заместник-директорът на училището и всички учители от начален и прогимназиален етап.

Тема на обучение: „Националните символи на България“  Място на провеждане: ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Скутаре, класна стая на II клас. Участвали в обучението:  – педагогически специалисти: 14 – непедагогически специалисти: 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *