Открит урок „Земята – наш дом и наша отговорност“, вътрешноинституционална квалификация

На 20 април 2023 г. се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Земята – наш дом и наша отговорност“, с ръководител г-жа Мариана Игнатова. Урокът се проведе в класната стая на открито, с III клас, като част от инициативите по повод Деня на Земята, който се отбелязва всяка година на 22 април.

            С кратка презентация учениците и гостите бяха запознати с историята и причините за отбелязването на това глобално събитие. С активното участие на учениците бяха изредени основните замърсители на околната среда, инициативите, които се предприемат за предотвратяване на последиците от замърсяването.

            Целта на урока бе изграждане на възпитание в учениците за чувството на отговорност към чистотата и опазването на планетата Земя, като наш единствен дом.

            След приключване на презентацията учениците бяха разделени на четири станции: „Засаждане“, „Зелена енергия“, „Компостиране“ и „Рециклиране“. Чрез практически задачи децата показаха дейности по опазване на околната среда.

            В станция „Засаждане“ се посадиха цветя в кофички от кисело мляко, с което показаха необходимостта от засаждане на растения, за да имаме по-чист въздух.

            В станция „Зелена енергия“ учениците направиха модел на ветрогенератор, с което показаха необходимостта от използване на енергия от възобновяеми източници.

            Станция „Компостиране“ – изработиха модел на компостер, като използване на органичните отпадъци за подобрител на почвата вместо изкуствени торове.

             В станция „Рециклиране“ учениците с изготвянето на моливници от отпадъчни материали, показаха необходимостта от повторното използване на ненужните отпадъци. Всички материали, които се използваха са 100% рециклируеми.

            В хода на урока беше разяснена нуждата от разделното събиране и рециклиране на материалите,  необходимостта от пестене на ресурсите на Земята и повторното им използване.

След приключване на практическата работа учениците попълниха работни листове, където описаха ползите от дейностите, които изпълниха, оцветиха контейнери за отпадъци в жълт цвят за пластмасови и метални опаковки, в син  цвят – за хартия и картонени отпадъци , в зелен цвят – за стъклени опаковки  и изхвърлиха отпадъците в подходящите кошчета, монтирани в близост до класната стая на открито.

            За финал на урока всички ученици, заедно, засадиха Туя в училищния двор.

 Гости на открития урок бяха директорът, заместник-директорът на училището и всички учители от начален и прогимназиален етап.

Тема на обучение: „Земята – наш дом и наша отговорност“  Място на провеждане: ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Скутаре, класна стая на открито. Участвали в обучението:  – педагогически специалисти: 16 – непедагогически специалисти: 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *