Учебници и учебни помагала за уч. 2022/2023 г.

 ПЪРВИ КЛАС

Учебен предмет Издателство и автори
Буквар „Просвета“ София – Р. Танкова и Ц. Дулев
Читанка „Просвета“ София – Р. Танкова
Тетрадка към читанка „Просвета“ София – Е. Чернева и В. Иванова
Тетрадка по български език           „Просвета“ София –  Р. Танкова и колектив
Тетрадка за писане № 1 „Просвета“ София – Р. Танкова
Тетрадка за писане № 2 „Просвета“ София – Е. Чернева и В. Иванова
Математика „Просвета“ София – Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова
Тетрадка по математика № 1 и № 2 „Просвета“ София – Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова
Родинознание „Просвета“ София – Л. Найденова и колектив
Тетрадка по Родинознание „Просвета“ София – Л. Найденова и колектив
Музика „Просвета“ Плюс – Г. Калоферова и колектив
Изобразително изкуство „Просвета“ София – Л. Ангелова  и колектив
Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Г. Иванов и А. Калинова
Албум по Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Г. Иванов и А. Калинова

Забележка:

1. Учебниците и учебните комплекти за първи клас са с продължителност на ползване 1 учебна година.

ВТОРИ КЛАС

Учебен предмет Издателство и автори
Български език „Просвета“ София – Р. Танкова и колектив
Тетрадка по бълг. език № 1 и № 2 „Просвета“ София – Р. Танкова
Читанка „Просвета“ София – Р. Танкова и Ц. Дулев
Тетрадка към читанка „Просвета“ София – Р. Танкова и колектив
Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид-САН ПРО“  – Ш. Ковил и Ж. Перет
Татрадка по Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид-САН ПРО“ – Ш. Ковил и Ж. Перет
Математика „Просвета“ София – Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова
Тетрадка по математика № 1 и № 2 Гарчева „Просвета“ София – Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова
Родинознание „Просвета“ София – Л. Зафирова и С. Лазарова
Тетрадка по родинознание „Просвета“ София – Л. Зафирова и С. Лазарова
Музика „Просвета Плюс“  – Г. Калоферова и колектив
Изобразително изкуство „Просвета“ София – Л. Ангелова и колектив
Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Г. Иванов и А. Калинова
Албум по Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Г. Иванов и А. Калинова

Забележка:

1. Учебниците за втори клас са с продължителност на ползване 3 учебни години.          
2. Срокът на ползване – 3 учебни години, e влязъл в сила от учебната 2020 – 2021 година,  т. е. учебната 2022 – 2023 година ще бъде трета година на ползване.  

ТРЕТИ КЛАС

Учебен предмет Издателство и автори
Български език „Просвета“ София –  Р. Танкова и колектив
Тетрадка по български език № 1 и № 2 „Просвета“ София –  Р. Танкова и колектив
Читанка „Просвета“ София – Р. Танкова и Ц. Дулев
Тетрадка към читанка „Просвета“ София – Р. Танкова и колектив
Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид-САН ПРО“ –  Ш. Ковил и колектив
Тетрадка по Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид-САН ПРО“ –  Ш. Ковил и колектив
Математика „Просвета“ София – Ю. Гарчева и Анг. Манова-Мунтова
Тетрадка по математика № 1 и № 2 „Просвета“ София – Ю. Гарчева и Анг. Манова-Мунтова
Компютърно моделиране „Изкуства“ – Р. Папанчева и колектив
Човекът и обществото „Просвета“ София – Пл. Павлов и колектив
Тетрадка по Човекът и обществото Рангелова „Просвета“ София – П. Първанова и колектив
Човекът и природата „Просвета“ София – Л. Зафирова и Сн. Лазарова
Тетрадка по Човекът и природата „Просвета“ София – Л. Зафирова и Сн. Лазарова
Музика „Просвета Плюс“ – Г. Калоферова и колектив
Изобразително изкуство „Просвета“ София – Л. Ангелова и колектив
Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Г. Иванов и Анг. Калинова
Албум по Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Г. Иванов и Анг. Калинова

Забележка:

1. Учебниците за трети клас са с продължителност на ползване 3 учебни години.           

2. Срокът на ползване – 3 учебни години, e влязъл в сила от учебната 2021 – 2022 година, т. е. учебната 2022 – 2023 година ще бъде втора година на ползване.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Учебен предмет Издателство и автори
Български език „Просвета“ София –  Р. Танкова и колектив
Тетрадка по български език № 1 и № 2 „Просвета“ София –  Р. Танкова и колектив
Читанка „Просвета“ София – Р. Танкова и В. Самуилов
Тетрадка към читанка „Просвета“ София – Р. Танкова и Ст. Мушакова
Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид-САН ПРО“ – Ш. Ковил и колектив
Тетрадка по Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид-САН ПРО“ – Ш. Ковил и колектив
Математика „Просвета“ София – Ю. Гарчева и Анг. Манова-Мунтова
Тетрадка по математика № 1 и № 2 „Просвета“ София – Ю. Гарчева и Анг. Манова-Мунтова
Компютърно моделиране „Просвета“ София – Д. Дурева-Тупарова и колектив
Тетрадка Компютърно моделиране „Изкуства“- Р. Папанчева и Т. Глушкова
Човекът и обществото „Просвета“ София – Пл. Павлов и колектив
Тетрадка Човекът и обществото „Просвета“ София – П. Първанова и колектив
Човекът и природата „Просвета“ София – Л. Зафирова и колектив
Тетрадка Човекът и природата „Просвета“ София – Л. Зафирова и колектив
Музика „Просвета Плюс“ – Г. Калоферова и колектив
Изобразително изкуство „Просвета“ София – Л. Ангелова и колектив
Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Г. Иванов и Анг. Калинова
Албум по Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Г. Иванов и Анг. Калинова

Забележка:

1. Учебниците за четвърти клас са с продължителност на ползване 3 учебни години. 

2. Срокът на ползване – 3 учебни години, влиза в сила от учебната 2022 – 2023 година, т. е. учебната 2022 – 2023 година ще бъде първа година на ползване.                                               

ПЕТИ КЛАС

Учебен предмет Издателство и автори
Български език „Клет“ –  М. Георгиева и колектив
Литература „Клет“  –  К. Протохристова и колектив
Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид-САН ПРО“ – И. Фрийбеърн и колектив
Математика „Архимед 2“ – З. Паскалева и колектив
Човекът и природата „Педагог 6“ – М. Градинарова и колектив
Музика „Просвета“ София – М. Мойнова и В. Гунева
История и цивилизации „Просвета“ Плюс – Е. Михайлова и колектив
География и икономика „Просвета“ Плюс – Л. Цанкова и колектив
Изобразително изкуство „Просвета“ Плюс – М. Мойнова и В. Гунева
Компютърно моделиране и информационни технологии „Клет България“ – К. Гърков и колектив
Технологии и предприемачество „Просвета“ София – Л. Витанов и Д. Куманова-Ларде

Забележка:

1. Учебниците за пети клас са с продължителност на ползване 3 учебни години. 2. Срокът на ползване – 3 учебни години, e влязъл в сила от учебната 2020 – 2021 година, т. е. учебната 2022 – 2023 година ще бъде трета година на ползване. 3. Срокът на ползване на учебниците по история и цивилизации, одобрени през 2016 година, влиза в сила от учебната 2022 – 2023 година, т. е. учебната 2022 – 2023 година ще бъде първа година на ползване.
4. Срокът на ползване на учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии, одобрени през 2022 година, влиза в сила от учебната 2022 – 2023 година, т. е. учебната 2022 – 2023 година ще бъде първа година на ползване.

ШЕСТИ КЛАС

Учебен предмет Издателство и автори
Български език „Клет“ – М. Георгиева и колектив
Литература „Клет“  – К. Протохристова и колектив
Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид – САН ПРО“ – И. Фрийбeърн и колектив
Математика „Архимед 2“ – З. Паскалева и колектив
Човекът и природата „Педагог 6“ – М. Градинарова и колектив
Музика „Просвета“ София – В. Сотирова и колектив
История и цивилизации „Просвета“ Плюс – Е. Михайлова и колектив
География и икономика „Просвета“ София -С. Дерменджиева и колектив
Изобразително изкуство „Просвета“ Плюс – М. Мойнова и В. Гунева
Компютърно моделиране и информационни технологии „Клет“ – К. Гъров и колектив
Технологии и предприемачество  „Бит и техника“ – Т. Николова и колектив

Забележка:

1. Учебниците за  шести клас са с продължителност на ползване 3 учебни години и e влязъл в сила от учебната 2021/2022 година, т. е. учебната 2022/2023 година ще бъде втора година на ползване.       

2. Срокът на ползване на учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии, одобрени през 2022 година, влиза в сила от учебната 2022 – 2023 година, т. е. учебната 2022 – 2023 година ще бъде първа година на ползване.                                              

СЕДМИ КЛАС

Учебен предмет Издателство и автори
Български език „Клет“ – М. Георгиева,В. Жобов,Д. Димитрова, В.Габровска
Литература „Клет“  – К. Протохристова, С. Черпокова, А.Странджева,Н. Даскалов, Е.Петкова
Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид – САН ПРО“ – Elizabeth Kilbey, И. Фрийбeърн и колектив
Математика „Архимед 2“ Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка
Информационни технологии „Просвета“ София – Николина Николова, Елиза Стефанова
Биология и здравно образование „Просвета София” – Мария Кабасанова и колектив
Химия и опазване на околната среда „Педагог 6” – Митка Павлова и колектив
История и цивилизации „Просвета“ Плюс – Е. Михайлова и колектив
География и икономика „Просвета“ София -С. Дерменджиева и колектив
Музика „Просвета“ София – В. Сотирова и колектив
Изобразително изкуство „Просвета“ Плюс – М. Мойнова и В. Гунева
Технологии и предприемачество  „Бит и техника“ – Тодорка Николова, Силвия Гърневска

Забележка:

1. Учебниците за седми клас са с продължителност на ползване 3 учебни години.           

2. Срокът на ползване – 3 учебни години, e влязъл в сила от учебната 2021/2022 година, т. е. учебната 2022/2023 година ще бъде втора година на ползване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *