Групи Занимания по интереси за учебната 2022/2023 г.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

За учебната 2022/2023 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ има сформирани общо 6 /шест/ групи за „Занимания по интереси“.

1. Група „Магията на математиката“, с ученици от III „а“ клас ръководител г-жа Петя Стойнова. Тематична подобласт: Приложна математика. Описание на групата: Решаване на занимателни игри, свързани с бита на хората. Работа с математически забавни игри.

2. Вокална група „Климентини“, с ученици от II до VI клас – ръководител г-жа Мария Йорданова. Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Описание на групата: Заниманията във вокална група ”Климентини” са предназначени за ученици с интерес към музиката и пеенето. Работи се с упражнения за дишане и вокални техники, с които се постига правилна постановка, изравнен диапазон, дикция, говорна култура и най-вече рутина на сцената. В репертоара на вокалната група са включени разнообразни песни от различни музикални жанрове. Вокалната група ще участва активно във всички училищни празници и мероприятия. Целта е да се изградят умения за изпълнения на песни от училищния и извънучилищния репертоар с изразяване на лично емоционално отношение; Да възпроизвеждат мелодията и метроритъма според индивидуалните си възможности; Да пресъздават характера на песента при изпълнение; Да синхронизират изпълнението си със съпровода и да реагират на указанията и жестовете на учителя. 

3. Група „На „Ти“ с математиката“, с ученици от V клас – ръководител г-жа Гита Чолакова. Тематична подобласт: Приложна математика. Описание на групата: Решаване на практически задачи, свързани с бита на хората. Изработване на модели на геометрични фигури и тела. Работа с конструктори. Работа на учениците по ндивидуални и групови задания – различни проекти на математически теми.

4. Театрално студио „Мечтатели“ с ученици от III до V клас – ръководител г-жа Ваня Палийска. Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Описание на групата:  Засилване на интереса на учениците към театралното изкуство и разкриване на увлекателната му страна; Стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност; Развитие на сценичното поведение и адекватни реакции в различни ситуации; Да се развие усет към красивото в изкуството и адекватна реакция при изпълнение на зададената роля. Формиране на траен интерес към изкуството и в частност на театралното; Усвояване на умения за превъплъщаване в дадената роля и представянето й по достъпен и забавен начин; Осъзнаване на мястото и значението на театралното изкуство в света около нас; формиране на умения за възприемане и представяне на образите, естетическо възприятие, съобразителност, находчивост, концентрация.

5. Клуб „Сръчковци“, с ученици от II клас – ръководител г-жа Мария Илиева. Тематична област: Технологии. Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет. Описание на групата: Запознаване с различни техники и тяхното приложение;Развитие на творческия потенциалния и умения; Усъвършенстване на фината моторика /изрязване, лепене, апликиране/, прецизността и търпението на учените; Изработване на изделия, свързани с подготовката на разнообразни празници и обичаи; Обогатяване на уменията на учениците за работа в екип.

6. Клуб „Пъстра работилничка“, с ученици от III „а“ и III „б“ клас – ръководител г-жа Мариана Игнатова. Тематична област: Технологии, Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет Описание на групата: Ориентиране към позитивно отношение към техниката и технологиите и разкриването на техните възможности за развитието на обществото и опазването на околната среда. Създаване на модели и макети с оглед усвояване на знания и формиране на умения, натрупване на индивидуален практически опит за решаване на конструктивни задачи. Проектиране, моделиране, конструиране на модели с учебна стойност. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *