Групи Занимания по интереси за учебната 2021/2022 г.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

За учебната 2021/2022 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ има сформирани общо 4 /четири/ групи за „Занимания по интереси“.

Група „Магията на математиката“ с ученици от II „а“ клас ръководител г-жа Петя Стойнова. Тематична подобласт: Приложна математика. Описание на групата: Решаване на занимателни игри, свързани с бита на хората. Работа с математически забавни игри.

2. Вокална група „Климентини“ с ученици от II, III и IV клас – ръководител г-жа Мария Йорданова. Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Описание на групата: Заниманията във вокална група ”Климентини” са предназначени за ученици с интерес към музиката и пеенето. Работи се с упражнения за дишане и вокални техники, с които се постига правилна постановка, изравнен диапазон, дикция, говорна култура и най-вече рутина на сцената. В репертоара на вокалната група са включени разнообразни песни от различни музикални жанрове. Вокалната група ще участва активно във всички училищни празници и мероприятия.

3. Група „На „Ти“ с математиката“ с ученици от V клас – ръководител г-жа Гита Чолакова. Тематична подобласт: Приложна математика. Описание на групата: Решаване на практически задачи, свързани с бита на хората. Изработване на модели на геометрични фигури и тела. Работа с конструктори. Работа на учениците по ндивидуални и групови задания – различни проекти на математически теми.

4. Театрално студио „Мечтатели“ с ученици от II, III и IV клас – ръководител г-жа Ваня Палийска. Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Описание на групата: Формиране на траен интерес към изкуството и в частност на театралното. Усвояване на умения за превъплъщаване в дадената роля и представянето й по достъпен и забавен начин. Осъзнаване на мястото и значението на театралното изкуство  в света около нас. Формиране на умения за възприемане и представяне на образите, естетическо възприятие, съобразителност, находчивост, концентрация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *