Успешно завършване на клуб „Магията на компютрите“ по проект „Образование за утрешния ден“

В края на юни 2021 г. ръководителят на групата по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, г-жа Мария Илиева, връчи сертификатите за успешно завършено обучение от 70 учебни часа за ключови дигитални умения, за основно владеене на дигитални компетентности на учениците, включени в групата по проекта. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *