Петър
Славков
Директор
Василка Тодорова

Благовеста Чулевска
Заместник-директор АСД

Завеждащ административна служба
Павлина МаджароваСчетоводител
Петя СтойноваНачален учител
Мариана ИгнатоваНачален учител
учител по технологии и предприемачество
Мария
Йорданова 
Начален учител;
учител по музика
Ваня ПалийскаНачален учител
Мария
Илиева 
Начален учител;
учител по физика и астрономия
Лъчезар ЙосифовУчител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV
Ваня КемаловаУчител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV
Елена НеделеваУчител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV
Теодора
Дойкова
Начален учител
Гергана
Григорова 
Учител по български език и литература
Величка
Бояджиева
Учител по английски език
Даниела
Делева
История и цивилизации;
География и икономика;
Изобразително изкуство
Гита
Чолакова 
Математика;
Информационни технологии;
Таня Бозова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV
Човекът и природата;
Химия и опазване на околната среда;
Биология и здравно образование
Александър БогдановУчител по ФВС
Силвия СтоеваУчител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII